304834728601949
top of page

מחירים:

 

שלושה קונצרטים (בחירה) - 360 ש"ח 
ארבעה קונצרטים - 470 ש"ח 

 

לאחר רכישת המנוי אונליין, נחזור אליכם להושבה באולם.

 

טלפון המשרד: 077-2019573

נדחה לאור המצב 

bottom of page