אודות העמותה:
עמותת המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני נוסדה באביב 2009 ביוזמתם של חגי גורן ורונן בורשבסקי,

על מנת להנהיג ולנהל את הקמת המקהלה ופעילותה השוטפת.
 

בועד המנהל של העמותה מכהנים:

נאוה דיסנצ'יק (יו"ר), נריה בר-יכין ומשה (צ'יקו) שגב
 

ועדת הביקורת:

עדי אמוראי (יו"ר) ורן קדר.


חברי עמותה נוספים:

רותי רוזובסקי, רפי גורן, אלכס אנסקי, יורם בר סלע, בני שילה וקובי בילר.
 

מנהל כללי: חגי גורן.  ייעוץ ארגוני: תותי פורת.  רואה החשבון של העמותה: דני וורך.