אודות העמותה:
עמותת המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני נוסדה באביב 2009 ביוזמתם של חגי גורן ורונן בורשבסקי,

על מנת להנהיג ולנהל את הקמת המקהלה ופעילותה השוטפת.
 

בועד המנהל של העמותה מכהנים:

נאוה דיסנצ'יק (יו"ר), נריה בר-יכין, משה (צ'יקו) שגב ושלמה בן-זקן.
 

ועדת הביקורת:

רן קידר ויורם בר סלע.


חברי עמותה נוספים:

רות רוזובסקי, רפי גורן וקובי בילר.
 

מנהל כללי: חגי גורן    ייעוץ ארגוני: תותי פורת    רואה החשבון של העמותה: דני וורך